Tabakswet wordt Tabaks- en rookwarenwet per 20 mei 2016

Door Megasmoke 30/06/2015 0 Reactie(s)

Geheel in lijn met de Europese Tabaksproductenrichtlijn zal Nederland, net als de overige lidstaten, per 20 mei 2016 een nieuwe Tabakswet in werking moeten laten treden. Het wetsvoorstel voor aanpassing van de Nederlandse Tabakswet is deze week gepresenteerd. In de toelichting voor de nieuwe Tabaks- en rookwarenwet geeft staatssecretaris Van Rijn aan dat deze wet ertoe bij moet dragen het aantal rokers per 2020 met 2% te laten dalen.

 

Acvoda is van mening dat een daling van het aantal rokers met 2% in 4 jaar tijd wel erg weinig is. Waarom zo weinig? Vorig jaar, in 2014, is er al een afname van ruim 2 procentpunt bereikt (van 19% in 2013 naar 17% dagelijkse rokers in 2014). Wellicht dat dit ook juist de bedoeling is van de TPD2; zorgen dat er minder mensen overstappen van roken op dampen, zodat de afname beperkt blijft tot een magere 2% in 2020. Of denken we nu te cynisch? Als de Nederlandse overheid samen met de zorgverzekeraars inzien en uitdragen dat de elektronische sigaret een zeer goede vervanging is voor de conventionele (dodelijke) sigaret, dan wordt die 2% makkelijk 20%. Kijk maar naar het Verenigd Koninkrijk waar de e-sigaret al langer succesvol wordt gebruikt door stoppen-met-roken-instanties.

 

Ook de verplichting om e-sigaretten en e-vloeistoffen in winkels uitsluitend in een hermetisch afgesloten verpakking te mogen tonen, zal niet leiden tot meer overstappers. Juist het kunnen uitproberen van producten kan verstokte rokers net het zetje geven om de weg uit de wurggreep van de tabak te vinden. De angst dat niet-rokers en kinderen de e-sigaret structureel gaan gebruiken is al meermaals ongegrond gebleken, laat staan dat die niet-rokers en kinderen vervolgens gewone sigaretten zouden gaan roken.

 

Acvoda dringt er op aan om, bij de definitieve invoering van de aangepaste Tabaks- en rookwarenwet, de e-sigaret voorlopig buiten beschouwing te laten. Een en ander om de nog steeds voortgaande ontwikkeling van de e-sigaret niet te frustreren, maar vooral omdat dampen reeds een uitvoerig bewezen manier is om succesvol aan een tabaksverslaving te ontsnappen.

 

Op 3 september aanstaande wordt het wetsvoorstel besproken in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarom dus de oproep aan iedereen: stuur jouw commentaar op het wetsvoorstel aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, via het e-mail adres cie.vws@tweedekamer.nl. Op die manier komt de e-mail bij alle fracties en de Staatssecretaris terecht. Vertel wie je bent, wees duidelijk, beleefd en correct en leg uit waarom volgens jou de e-sigaret niet behandeld moet worden als een gewone sigaret.

Schrijf een reactie